W kolejce do stanowisk - mało znane twarze

Partie, które wygrały wybory, poszukuj± ministrów w¶ród biznesmenów i urzędników

Blokiem nowej polityki wstrz±sa gor±czka poszukiwania ministrów. Szczególnie nie powodzi się socjalliberałom.

Po wczorajszej rozmowie przywódcy Sejmu Artűrasa Paulauskasa i kandydata na premiera Rolandasa Paksasa z prezydentem Valdasem Adamkusem okazało się, że byli kandydaci socjalliberałów Rolandas Pavilionis, Alvydas Sadeckas i Gintautas Kniukąta nie zostan± zgłoszeni do objęcia kierownictwa Ministerstwem O¶wiaty i Nauki, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwem Rolnictwa.

W¶ród kandydatów na ministrów jest wiele nieznajomych twarzy.

Objęcie teki ministra o¶wiaty i nauki zaproponowano posłowi na Sejm Algirdasowi Monkevičiusowi, kierownictwo Ministerstwem Opieki Społecznej i Pracy - dotychczasowej wiceminister Viliji Blinkevičiűtë.

Zmienił się również kandydat liberałów na ministra komunikacji.

Został nim jeden z wła¶cicieli korporacji finansowo-przemysłowej Litwy Zachodniej Rimandas Stonys.

Liderzy bloku nowej polityki wczoraj obiecali prezydentowi, że do poniedziałku przedstawi± kandydatury wszystkich ministrów.

("Lietuvos rytas" z 26 10 2000 r.)

NG 45 (481)