Schody

Schody są różne: szerokie i wąskie,
Schody pochyłe i schody strome,
Schody kamienne i schody z betonu
I wszystkie do siebie podobne są one.
Schody są również wysokie i niskie,
Lecz dla serc wiernych najbardziej są bliskie
Schody do Tej, co w Ostrej Bramie świeci,
Dokąd idą tłumy dorosłych i dzieci
Do naszej Królowej Maryi Dziewicy
Do Ostrobramskiej wileńskiej Kaplicy.

Ileż wiernego tutaj narodu
Przeszło po świętych tych schodach
Tego nie sposób przeliczyć.
Ileż narodu przed Matki obliczem
Paciorki różańca świętego przebiera
I każdy z nadzieją na twarz Jej spoziera
A Matka Boska z cudownego ołtarza
Swoją miłością, opieką obdarza,
Matka Najświętsza ogarnia modlitwą
Wszystkie narody modlące na Litwie.

Po wydeptanych schodach od dołu do góry,
Skąd pieśń się donosi ludzkiego chóru
Po schodach z cichej wileńskiej ulicy,
Po schodach do Matki Najświętszej Kaplicy,
Po schodach odmówić różańca, pacierza,
Po schodach, gdzie noga stąpała Rodaka - Papieża
Po Ostrobramskich schodach
Idą i idą wierzące narody.

Z. W.

NG 45 (481)