Tydzień w skrócie

Zaaprobował

Sejm RL zaaprobował w czwartek kandydaturę lidera liberałów Rolandasa Paksasa na stanowisko premiera. Za jego kandydaturą opowiedziało się 79 spośród 141 posłów, zaś 51 było jej przeciwnych. Nowy premier ma dwa tygodnie na utworzenie rządu.

Podzieliły

Największe partie koalicji rządzącej - Związek Liberałów i Nowy Związek porozumiały się co do podziału większości tek ministerialnych. Jak na razie brakuje zgody co do obsady stanowisk ministrów rolnictwa i transportu. Zgodnie z umową koalicyjną 6 ministerstw obejmie Nowy Związek i 7 Związek Liberałów.

Komitety

Na posiedzeniach komitetów nowo wybranego Sejmu RL zostali wybrani ich przewodniczący. Najwięcej stanowisk przewodniczących obsadził Nowy Związek.

Połączenie

Litewskie partie o orientacji chrześcijańsko - demokratycznej oświadczyły o połączeniu się w jedną partię. Liderem połączonej partii ma zostać działacz litewskiej emigracji w USA Kazys Bobelis.

Kara

Poswolski Sąd Rejonowy ukarał grzywną w wysokości 200 Lt mieszkańca rejonu V. Simonaitisa, który w sierpniu bieżącego roku groził, że zastrzeli ówczesnego przewodniczącego Sejmu V. Landsbergisa.

Polowanie

Z trzydniową nieoficjalną wizytą na Litwie przebywał król Szwecji Karol XVI Gustaw. Celem utrzymywanej w tajemnicy wizyty szwedzkiego monarchy w naszym kraju było polowanie na kaczki i kuropatwy.

NG 45 (481)