To już nie żadne żarty

W miniony piątek, 27 października br. na propozycję L. Januđauskienë i W. Tomaszewskiego wicemerem rejonu wileńskiego pośpiesznie została wybrana emerytowana nauczycielka z Rudominy Teresa Paramonowa. Po prasowej dyskusji o wyznaczeniu wbrew woli mieszkańców na starostę w Bujwidzach M. Naruńca, taka decyzja jest logiczną kontynuacją jednoznacznie szkodliwej na dziś i w przyszłości polityki wobec Ziemi Wileńskiej, uprawianej w rejonie wileńskim.

Dla uważnych obserwatorów i tych, co walczyli, aby w rejonie rządzili "swoi", powinno to stanowić jeszcze jedno uprzedzenie o poważnym zagrożeniu, które wynika z niekontrolowanych przez społeczeństwo rządów powyższej dwójki. P.G.

NG 45 (481)