Tydzień w skrócie

Konsultacje

W miniony czwartek w Warszawie odbyło się posiedzenie konsultacyjnego komitetu prezydentów Litwy i Polski. Na posiedzeniu były omawiane kwestie współpracy obydwu krajów w dziedzinach gospodarki, kultury oraz ochrony praw mniejszości narodowych.

Program

Nowo mianowany premier Rządu RL R. Paksas przedstawił Sejmowi projekt programu działalności rządu na lata 2000 - 2004.

Nominacja

Prezydent Litwy V. Adamkus mianował w miniony piątek ostatniego członka rządu - ministra ochrony środowiska. Ministrem został liberał H. Żukauskas.

Urząd

Na Litwie rozpoczęła działalność nowa instytucja - urząd kontrolera ochrony praw dziecka. Sejm minionej kadencji w ostatnich dniach swej działalności mianował na to stanowisko członkinię partii konserwatystów G. Imbrasienë.

Weto

Prezydent V. Adamkus nałożył swe weto na ustawę Sejmu o zagospodarowaniu Placu Łukiskiego w Wilnie.

Mer

Mający większość w Radzie samorządu m. Wilna liberałowie zamierzają po ustąpieniu obecnego mera stolicy R. Paksasa, zaproponować na to stanowisko A. Zuokasa.

NG 46 (482)