Beata Garnyte

Odnowiona ekspozycja
Wileńskiej Galerii Obrazów

W minionym tygodniu Wileńska Galeria Obrazów zaprezentowała swą najnowszą ekspozycję. W dziewiętnastu salach wystawowych przedstawiono cztery wieki malarstwa, poczynając od wieku XVI, a kończąc na wieku XX

Dzieje Galerii w cyfrach

Wileńska Galeria Obrazów powstała w roku 1956. Pierwszą jej ekspozycję obejrzeć można było w latach 1956-1989 w Wileńskiej Katedrze. Do Pałacu Chodkiewiczów, gdzie obecnie mieści się Galeria (ul. Wielka 4), ekspozycja ta została przeniesiona już po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, w roku 1994, w maju zaś tegoż roku nastąpiło uroczyste otwarcie Wileńskiej Galerii Obrazów.

Wystawy, wystawy, wystawy

Jak już wspominałam, pierwsza ekspozycja Wileńskiej Galerii Obrazów w Pałacu Chodkiewiczów otwarta została w maju 1994. Znalazły się tu przede wszystkim dzieła malarzy, grafików, rzeźbiarzy w ten lub inny sposób związanych z Wilnem, twórców szkoły wileńskiej, ich wychowanków i następców. Nie zabrakło też obrazów, ukazujących dawne Wilno, ani portretów sławnych wilnian, pochodzących ze zbiorów Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynnego.

Dwie kolejne wystawy były częścią programu Rady Europy "Drogi Kultury". Pierwsza z nich poświęcona była "Sztuce Baroku", druga zaś "Sztuce Zakonów". Na ekspozycje te złożyły się przede wszystkim dzieła specjalnie na tę okazję restaurowane.

Nie bez wpływu minęły także takie wystawy, jak "Jan Kazimierz Wilczyński i jego uczniowie" ("Jonas Kazimieras Vilčinskis ir jo mokiniai"), "Sztuka Litwy w latach 1907-1914? ("Lietuvos dailë 1907-1914"), ?Wileńskie towarzystwo malarskie w latach 1908-1915" ("Vilniaus dailës draugija 1908-1915"). Dwie ostatnie ekspozycje obrazów wzbogaciły takie dzieła M. K. Čiurlionisa, jak pastele "Góry" ("Kalnai", ok. 1905), "Burza" ("Audra", ok. 1904, część utraconego cyklu) i weszły one w skład najnowszej wystawy Wileńskiej Galerii Obrazów, zajmując cztery ostatnie sale wystawowe.

I, oczywiście, nie bez znaczenia była też wystawa, która zaledwie przed kilkoma tygodniami opuściła Wilno, a mianowicie "Klasycyzm wileński" - wspólny projekt Polski i Litwy, o którym pisaliśmy m. in. w ubiegłych numerach "Naszej Gazety".

Wszystkie te wystawy, zdaniem pracowników Wileńskiej Galerii Obrazów, pozwoliły zorganizować ekspozycję malarstwa XVI-XX wieku w obecnym kształcie.

Należy podkreślić, że Pałac Chodkiewiczów, będący jednym z najciekawszych zachowanych zespołów klasycystycznych w Wilnie, nadaje prezentowanym tu ekspozycjom niepowtarzalnej wręcz aury. W salach na piętrze, będących dumą pracowników Galerii, zachowały się fragmenty dekoracyjne, właściwe późnemu klasycyzmowi. Z tego też m. in. względu w salach tych często odbywają się koncerty muzyki klasycznej, konferencje i odczyty. Miejmy nadzieję,że ta tradycja nie zaginie również w przyszłości.

NG 47 (483)