Kronika gospodarcza

* Na dzień 1 października po prolongowaniu terminu spłat zadłużenie przedsiębiorstw przetwórczych dla producentów artykułów rolnych wyniosło 77,5 mln litów. Z tej sumy 25,7 mln litów są dłużne przedsiębiorstwa, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Tylko w ciągu września długi zwiększyły się o 7,4 mln litów (10 proc.).

* We wrześniu całe zadłużenie państwa wzrosło o 182,5 mln litów i w końcu miesiąca wyniosło 12 mld 797,5 mln litów. Zadłużenie to jest mniejsze niż było w okresie lutego-lipca. We wrześniu kształtowało się ono na poziomie 29,2 proc. przewidywanego na rok bieżący krajowego produktu brutto (44,093 mld Lt).

* We wrześniu sprzedaż całej litewskiej produkcji przemysłowej wzrosła, w porównaniu z sierpniem, o 4,5 proc. W stosunku do września roku ubiegłego sprzedaż produkcji przemysłowej zwiększyła się o 6,5 proc.

* Według danych Departamentu Statystyki, we wrześniu na Litwie zmniejszyła się średnia płaca. Przeciętna obliczona płaca wynosiła 1094,6 Lt. Jest ona o 0,9 proc. niższa niż w sierpniu br. i o 0,8 proc. wyższa niż we wrześniu roku ubiegłego.

* "Űkio bankas", który coraz więcej uwagi zwraca na bankowość inwestycyjną, postanowił zamknąć wszystkie należące do niego kantory wymiany waluty. Pozostały tylko dwa pracujące z zyskiem kantory wymiany w Kownie i Mariampolu.

* Z powodu nieprofesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem, znacznie zmniejszonego potoku towarów i niezgodnego z prawem zwalniania pracowników, ze stanowiska dyrektora generalnego "Klaipëdos nafta" został odwołany Petras Pareigis, który tym przedsiębiorstwem kierował niespełna rok. Nie wyklucza się możliwości, że na to stanowisko powróci poprzedni jego kierownik Martinas Gusiatinas.

("Veidas" z 2 listopada 2000 r.)

NG 47 (483)