Henryk Bajko

Jubileusz Niepodległości

Wolność! Ile zawiera to jedno słowo,
Nie ma przyrządu tę wartość zmierzyć.
Wolność przyszła nie na gotowe,
W "Cud nad Wisłą" trzeba uwierzyć,
I nisko pokłonić się nad czarnym kamieniem,
Gdzie leży Serce naszego wodza.
Nas wielełączy z jego imieniem!
Szły legiony po ciernistej drodze.
Jako pradziadek daję sobie prawo
Wspomnieć hen, te dalekie lata.
Patrząc defiladę klaskałem im brawo.
Wtenczas byłem razem z tatą.
Ułani, ułani, jakżeśliczne wasze konie!
Gotówem nieść wasz sztandar, ręce nie zawadzą.
Żal, zbyt białe, białe skronie, nieść mi go nie dadzą!
Niechże w polskich szkołach i w polskiej mowie
O dziadku Piłsudskim wiedzą nasze dzieci,
Za poległych legionistów, ich trudy i znoje
Paciorek zmówią i w nowym tysiącleciu!

Wilno 2000

NG 47 (483)