Tydzień w skrócie

Ocena

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie o osiągnięciach poszczególnych krajów w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. W sprawozdaniu stwierdza się, że Litwa zrobiła największy postęp za ostatnie lata.

Fundusz

Na swym ostatnim posiedzeniu tymczasowy rząd konserwatysty A. Kubiliusa założył fundusz powrotu do ojczyzny osób deportowanych z Litwy przez rząd ZSRR. Rząd także zatwierdził statut nowego funduszu.

Dymisja

Do dymisji podał się generalny dyrektor Państwowego Funduszu Majątkowego S. Vaitkevičius. Vaitkevičius był ostro krytykowany przez rządzącą obecnie krajem koalicję za politykę prywatyzacyjną, którą prowadzili konserwatyści.

Unieważnił

Sejm RL na wniosek prezydenta V. Adamkusa unieważnił przyjęte przez Sejm poprzedniej kadencji ustawy. Wśród unieważnionych ustaw są: Ustawa o Litewskiej Gospodarce Energetycznej, poprawka do ustawy o Oświacie, dotycząca finansowania nauki religii w szkole z budżetu państwa oraz ustawa o Placu Łukiskim.

NG 47 (483)