W rządzie - pokolenie 40-latków

W jedenastym rządzie dominuje pokolenie 40-letnich specjalistów. Najmłodszym członkiem gabinetu ministrów jest 34-letni prawnik Gintautas Bartkus. Do najstarszych należą liczący po 50 lat minister spraw zagranicznych Antanas Valionis i minister zdrowia Vincas Janušonis.

Po 44 lata liczą minister finansów Jonas Lionginas oraz minister oświaty i nauki Algirdas Monkevičius. Po 40 lat mają minister opieki społecznej i pracy Vilija Blinkevičiűtë oraz minister komunikacji Gintaras Striaukas. 39-latki - to minister ochrony kraju Linas Linkevičius i minister rolnictwa K. Kristinaitis. O rok młodszy jest minister spraw wewnętrznych Vytautas Markevičius.

Minister kultury Gintautas Kevišas liczy 45 lat, minister gospodarki Eugenijus Maldeikis - 42 lata, a desygnowany na premiera Rolandas Paksas - 44 lata.

(''Lietuvos rytas" z października 2000 r.)

NG 47 (483)