11 rząd Litwy zaprzysiężony

Zgodnie z przewidywaniami Sejm RL nieznaczną większością głosów zatwierdził program 11 już od ogłoszenia niepodległości kraju rządu. Za zatwierdzeniem programu rządu R. Paksasa głosowało 72 posłów, przeciwko 48, a 16 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z litewską konstytucją po zatwierdzeniu programu przysięgę złożyli ministrowie nowego rządu: minister Spraw Zagranicznych - A. Valionis, Finansów - J. Lionginas, Gospodarki - E. Maldeikis, Transportu - G. Striaukas, Kultury - G. Këviđas, Ochrony Kraju - L. Linkevičius, Oświaty i Nauki - A. Monkevičius, Zdrowia - V. Januđonis, Opieki Społecznej i Pracy - V. Blinkevičiűtë, Sprawiedliwości - G. Bartkus, Spraw Wewnętrznych - V. Markevičius, Rolnictwa - K. Kristinaitis, Środowiska - H. Żukauskas.

Inf. wł.

NG 47 (483)