20 lat "Solidarności"

We czwartek, 9 listopada br. w Sejmie Republiki Litewskiej została otwarta wystawa odzwierciedlająca dwudziestoletnią historię "Solidarności" - Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego.

W otwarciu wystawy wzięli udział m. in. Artűras Paulauskas, Marszałek Sejmu Republiki Litewskiej, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Niejednokrotnie tu podkreślano wagę tego wydarzenia, gdyż "Solidarność" wywarła trwały wpływ na dzieje całego świata współczesnego. To właśnie w niej inspiracji szukały ruchy narodowe, w tym również "Sąjudis", jak podkreślił Marszałek Sejmu RL.

Wystawa ta została zorganizowana przez działający przy MSZ RP Ośrodek ?Karta? i już od pewnego czasu podróżuje po świecie. W Wilnie wystawę tę można obejrzeć w gmachu Sejmu RL w każdy piątek (w dzień otwarty do zwiedzania) od godz. 11.00 do 15.30.

Inf. wł.

Na zdjęciu: dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie dr Małgorzata Kasner wraz z Marszałkiem Sejmu RL Artűrasam Paulauskasem podczas otwarcia wystawy.

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 47 (483)