Posiedzenie Zarządu Głównego Związku

9 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Zebrani rozpatrzyli propozycję Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"powołania fundacji, w której gestii miałby się znaleźć Dom Polski w Wilnie.

Członkowie Zarządu Głównego po dogłębnej analizie z udziałem specjalistów na razie powstrzymali się od poparcia powyższego projektu, wyrażając obawę, iż w związku z brakiem jasności odnośnie własności Domu, może on być zawłaszczony.

Zebrani wyrazili podziękowanie Senatowi Rzeczypospolitej, który w imieniu Narodu Polskiego budowę finansował, członkom roboczych grup przy Zarządzie Głównym Związku Polaków na Litwie, które przez kilka lat pracowały nad koncepcją oraz planami zagospodarowania i przyszłej działalności Domu Polskiego w Wilnie, jak też Polskiemu Teatrowi w Wilnie (I. Litwinowicz), zespołowi "Wilia" (R. Rotkiewicz), Twórczemu Związkowi Polaków na Litwie "Elipsa" (W. Ławrynowicz) oraz prezesom społecznych organizacji i poszczególnym osobom za ich cenne uwagi, życzliwe angażowanie się i współpracę w trakcie budowy.

Postanowiono, zgodnie z podjętymi zobowiązaniami, opracować projekt tablicy, wyrażającej wdzięczność Narodowi Polskiemu oraz darczyńcom i ofiarodawcom i umieścić ją w Domu Polskim w Wilnie, o ile zaistnieje taka możliwość.

Wydelegowano grupę członków Związku do udziału w uroczystościach złożenia kwiatów na kwaterze wojskowej na Rossie z okazji Niepodległości Polski. Kołom oraz oddziałom Związku zaproponowano przeprowadzić również lokalne okolicznościowe uroczystości.

Członkowie Zarządu Głównego rozpatrzyli także plany działalności na najbliższy okres.

Inf. wł.

NG 47 (483)