Irena Tarasewicz

82. rocznicaŚwięta Niepodległości
Polski w Czarnym Borze

W listopadowe popołudnie przy ostatnich blaskach jesiennego słońca zgromadziła się w świątecznie przyozdobionej auli gmachu szkoły w Czarnym Borze liczna gromadka uczniów i nauczycieli polskiej szkoły.

Okazja po temu jak najbardziej była odpowiednia każdemu Polakowi, a szczególnie młodemu pokoleniu, by zapoznać się z wielkimi patriotami i osobistościami, których staraniom zawdzięczając Polska po 123 latach "nieistnienia" na mapie, 11 listopada 1918 roku znów stała się państwem suwerennym i niepodległym.

W "duchu harcerskim" imprezę zorganizowała nauczycielka, od wielu lat ucząca w Czarnoborskiej Szkole języka polskiego i literatury p. Alina Mikołajewicz wraz ze swymi wychowankami - 21 jedenastoklasistami. Uroczystość zainaugurowała polonistka wychowawczyni słowami powitania wszystkich zebranych, nadając spotkaniu odpowiedni, świąteczny ton. Z kolei miła jedenastoklasistka Renata Mugttinowa, ubrana w strój harcerski poinformowała o przebiegu imprezy.

W słowie wstępnym Marek Czerniak wraz z Aliną Kaziniec przedstawili w skrócie całą historię Polski: od pierwszych władców, książąt po ostatnich królów. Okresy scalania i podziału, aż po ostatnie trzy, a szczególnie rok 1795, po którym Polska jako państwo znikła z mapy świata.

Nie pominięto licznej galerii patriotów, którzy walczyli o wolność Ojczyzny, a mianowicie Tadeusza Kościuszkę, Henryka Dąbrowskiego. W sposób szczególny podkreślono waleczność Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego legionistów.

Nie zapomniano i o dzielnej uczestniczce powstania listopadowego - Emilii Plater, której męstwo i ostatnie chwile opisał A. Mickiewicz w wierszu pt. "Śmierć pułkownika".

Sprawdzian - zabawa pt. "Co wiesz o Polsce?" zaktywizował i ożywił widownię. Uczniowie wykazali się wiedzą na podany temat. Najaktywniejsi otrzymali upominki w postaci książek do szkolnych biblioteczek. Najbardziej pomysłowo wypadła trzecia część imprezy. Na scenie, udekorowanej w postaci leśnej polany przy "ognisku" usiedli kołem jedenastoklasiści w harcerskich strojach. Patriotyczne wiersze, przeplatane żołnierskimi tradycyjnymi piosenkami jak: "Serce w plecaku", "O mój rozmarynie", "Dziś do ciebie przyjść nie mogę", a szczególnie wykonane partie przez chłopców nadały imprezie swoistego kolorytu.Świąteczna uroczystość szybko dobiegła końca. Hołd poległym złożono odśpiewaniem na stojąco ''Roty" i "Mazurka Dąbrowskiego". Na zakończenie p. wicedyrektor podziękowała p. A. Mikołajewicz i jej wychowankom, a szczególnie chłopcom za ich aktywność, za zorganizowanie wspaniałej uroczystości.

NG 48 (484)