Artűras Zuokas nowym merem Wilna

Na posiedzeniu Rady Zarządu Samorządu Wilna większością głosów nowym merem stolicy został wybrany Artűras Zuokas. Na nowogo mera głosowało 27 radnych, 18 było przeciw.

Artűras Zuokas urodził się 21 lutego 1968 roku.

W 1998 r. ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Wileńskim.

W latach 1990-1992 A. Zuokas był korespondentem wojennym firmy "Independent Television News Ltd." w Iraku, Azerbejdżanie, Gruzji i Osetii. W latach 1992-1994 A. Zuokas pracował jako korespondent "Worldwide Television News" w Moskwie, Górnym Karabachu, Czeczenii i Abchazji.

W 1992 r. założył spółkę nowości i łączności ze społeczeństwem "Bałtycka Agencja Nowości". W roku 1993 wspólnie z przedstawicielstwem firmy JVC utworzył spółkę "BNA Market", handlującą wyrobami JVC, "United Colors of Benetton", "O'Sullivan".

W roku 1994 został otwarty w Wilnie pierwszy sklep "United Colors of Benetton". W roku 1995 podpisał umowę z firmą "McDonald's Europe" w sprawie otwarcia na Litwie restauracji szybkiej obsługi. Ta restauracja "McDonald's" została otwarta w 1996 r. w pobliżu dworca kolejowego.

W roku 1999 A. Zuokas został wiceprzewodniczącym Litewskiego Związku Liberałów. W tym roku był wybrany do Rady i Zarządu miasta Wilna, objął stanowisko przewodniczącego komitetu usług i gospodarki miejskiej. 15 listopada wybrano go na mera m. Wilna.

Artűras Zuokas jest zastępcą przewodniczącego zarządu Fundacji Dobroczynności i Pomocy Almy Adamkienë, założycielem Klubu Wileńskiego, Fundacji Zarzecza, organizacji charytatywnej Litewskiego Humanitarnego Związku Młodzieży, członkiem klubu Rotary.

Artűras Zuokas jest żonaty. Żona Agnë zajmuje stanowisko dyrektora generalnego spółki "BNA Ergo".

Rodzina mera wychowuje 7-letnią córkę Gabrielę oraz 5-letniego syna Domantasa.

"Lietuvos rytas" i informacja własna

NG 48 (484)