Powiedzieli

Kazys Skamarauskas, poseł na Sejm RL z wykształcenia - zootechnik

"Niektórzy mogą mieć nawet pięć dyplomów wyższego wykształcenia, ale nawet świni nakarmić nie potrafią"

Antanas Valionis, minister spraw zagranicznych

"Popularnie mówiąc, musimy tak się przebudować, ażeby stać się takim klockie lego, który można byłoby świetnie wykorzystać i we wspólnym europejskim gmachu lego"

Kćstutis Kriszčiűnas, poseł na Sejm RL

"Początek proponujemy taki - wysiedlamy dla przykładu Konstytucyjny Sąd do naszej starej stolicy Trok, Ministerstwo Transportu do Kłajpedy, a Państwowy Bank i Ministerstwo Gospodarki do Kowna"

VytautasSzustauskas, poseł na Sejm RL o parlamencie

"To kuchenka, na której gotuje się zupa"

NG 48 (484)