Wiadomości gospodarcze

* 0,4 proc. Taką inflację na Litwie prognozuje się w listopadzie. Według danych departamentów statystyki krajów bałtyckich, najniższe tempo inflacji notuje się na Litwie. W październiku indeks cen konsumpcyjnych w naszym kraju wzrósł o 0,2 proc., na Łotwie - o 0,4 proc., w Estonii - o 0,9 proc. W październiku na Litwie zanotowano najniższą inflację w roku - 1,1 proc., na Łotwie towary konsumpcyjne i usługi w ciągu roku zdrożały o 0,2 proc., w Estonii - o 5,4 proc.

* W październiku, w porównaniu z wrześniem, przemysł wydobywczy i przetwórczy kraju wytworzył i sprzedał produkcji mniej o 15,1 proc., a bez przetwórstwa ropy naftowej - o 2,1 proc. mniej. W ciągu 10 miesięcy br., w porównaniu z rokiem 1999, sprzedaż produkcji wzrosła o 2,6 proc.

* Na Litwie, w październiku znacznie wzrósł handel nowymi samochodami. Dowodzi to, że gospodarka kraju odzyskuje siły. Tylko w październiku sprzedano 600 nowych samochodów, jednakże pod względem liczby ich sprzedaży Litwa ciągle jeszcze ustępuje Łotwie i Estonii.

* Wileński oddział polskiego "Kredyt Bank S.A." w ciągu 10 miesięcy br. miał 7,063 mln Lt nie audytowanego zysku, czyli o 24,6 proc. więcej niż bank planował otrzymać w ciągu całego roku bieżącego.

NG 49 (485)