Większość doradców premiera - to kobiety

Zamiast poprzednich doradców premiera - konsultantów państwowych Rolandas Paksas swym rozporządzeniem mianował 11 doradców i 2 pomocników. Wśród nich jest 9 kobiet.

Vanda Laiconienë została doradcą do spraw budżetu, Dalia Bardauskienë - doradca do spraw rozwoju regionalnego i urbanistycznego oraz zintegrowanej ochrony zabytków, Audronë Morkűnienë - doradca do spraw polityki socjalnej, Ana Stankaitienë jest doradcą w kwestiach makroekonomiki i polityki fiskalnej, Viktorija Beatričë Danilevičienë została doradcą w kwestiach reformy administracyjnej, Saulius Spečius objął stanowisko doradcy ds. prawa, Kęstutis Štaras - doradcy ds. zdrowia, Rűta Vanagaitë - doradcy ds. łączności ze społeczeństwem i kultury.

Na doradców zostali także mianowani Ona Juknevičienë, Robertas Martinkus i Ramunë Vilija Zabulienë.

Pomocnikami premiera zostali była reporterka "Panoramy" Jolanta Lunevičienë i były dyrektor zamkniętej spółki akcyjnej "Ormiga", lotnik Robertas Noreika.

Vanda Jauniškienë otrzymała nominację na szefa sekretariatu premiera. To stanowisko zajmowała też w poprzednim rządzie.

W kwestiach przedsiębiorczości nieodpłatnie będzie konsultował Algirdas Apanavičius, doradca banku "Medicinos bankas".

Przy kształtowaniu nowego aparatu premiera zrezygnowano z poprzedniej zasady mianowania konsultantów według ministerstw, których są kuratorami.

("Lietuvos rytas" z 18 11 2000 r.)

NG 49 (485)