Kowieński Oddział ZPL apeluje

Kowieński Oddział Związku Polaków na Litwie apeluje do Rodaków o wsparcie działalności sobotniej szkółki kultury i języka polskiego. Ludzi dobrej woli, którzy wyraziliby chęć niesienia pomocy - prosimy zwracać się do pani Genowefy Chomańskiej: Kaunas 3000, ul. Oţeđkienës 17, Lietuvos lenkř sŕjunga Kauno skyrius, tel 76 76 52 lub na adres redakcji "Naszej Gazety".

Pomóżmy Polakom w Kownie!

NG 49 (485)