Rita GRUMADAITë

Rząd kreśli nową mapę kraju

Pozostanie pięć powiatów

Rząd od nowa będzie kreślił mapę administracyjno-terytorialnego podziału Litwy - zamiast 10 pozostanie tylko pięć powiatów.

Dotychczas żaden członek gabinetu ministrów nie potrafi dokładnie powiedzieć, jakie powiaty zostaną zlikwidowane, ale jest już jasne, że swój obszar zwiększą powiaty wileński, kowieński i kłajpedzki.

Wczoraj gabinet ministrów Rolandasa Paksasa zatwierdził plan przedsięwzięć, dotyczący działalności na pierwsze 100 dni. Przewiduje on, że do 10 lutego zostanie opracowana koncepcja podziału terytorialnego.

W projekcie budżetu na 2001 rok powinno być odzwierciedlone, jak zostaną podzielone funkcje władzy, ilu i gdzie będzie pracowało ludzi, ile otrzymają oni pieniędzy.

("Lietuvos rytas" z 23 listopada 2000 r.)

NG 49 (485)