Dzień QUIZu w TV Polonia z
udziałem "Naszej Gazety"

W niedzielę, 26 listopada br. TV Polonia dużo uwagi poświęciła działalności i zbiórce środków na konto fundacji QUIZ ze Szwecji ( Komitet Wsparcia Inicjatyw Społecznych i Charytatywnych w Polsce), której przewodniczy Prezes Kongresu Polaków w Szwecji Roman Koba. W związku z jego chorobą program telewizyjny o fundacji przygotował i uczestniczył w jego realizacji Michał Bieniasz.

W nawiązaniu do działalności fundacji w warszawskim studio TV Polonia wobec milionów telewidzów odbyła się szeroka dyskusja o sensie dobroczynności i potrzebie czynienia dobra oraz oczekiwaniach dzieci, potrzebujących rodzinnego ciepła i pomocy. W dyskusji wzięli udział popularni i powszechnie lubiani aktorzy Zygmunt Kęstowicz, Kazimiera Utrata i Barbara Bursztynowicz, jak też etyk i filozof z UW Magdalena Środa. W audycji uczestniczył również Ryszard Maciejkianiec, który opowiedział o tradycyjnej ofiarności Polaków wileńskich, jak też wziął udział w losowaniu nagrody, której współudziałowcem dla najbardziej ofiarnych darczyńców fundacji QUIZ, jest "Nasza Gazeta". (Do tematu działalności fundacji QUIZ i jej dorobku wrócimy.)

Zygmunt Kęstowicz, absolwent Wileńskiego Gimnazjum Jezuitów, aktor "Lutni", gdzie występował razem z Hanką Ordonówną, przekazał dla redakcji wiersz - szaradę o jednym z najpiękniejszych miast świata, który zamieszczamy w okienku lirycznym ( patrz str. 10). Nie wątpimy, iż Czytelnicy odgadną o jakim mieście jest mowa.

W najbliższym czasie zamieścimy również skrót dyskusyjnej publikacji autorstwa dr Magdaleny Środa, uczestniczki audycji, "Pochwała patriotycznego minimalizmu".

Na zdjęciu: w studio TV Polonia- M. Bieniasz, K. Utrata, prowadząca audycję Anna Kalczyńska, Z. Kęstowicz, R. Maciejkianiec

NG 49 (485)