Rozmowy z rosyjskim celnikiem

W czwartek przebywającego na Litwie przewodniczącego Państwowego Komitetu Ceł Rosji Michaiła Wanina przyjęli premier Rolandas Paksas i przewodniczący Sejmu Artűras Paulauskas.

R. Paksas proponował M. Waninowi, aby jak najszybciej uporządkować przejścia graniczne między Litwą i obwodem królewieckim.

"Poprawiłoby to warunki przedsiębiorczości i przyczyniłoby się do efektywniejszej współpracy handlowej stron" - powiedział litewski premier.

W Kibortach Litwa urządziła całą potrzebną infrastrukturę.

Wczoraj postanowiono, aby wspólnie z Rosją zwrócić się do UE w sprawie dodatkowego finansowania na rekonstrukcję mostu Królowej Luizy i budowę nowego mostu w Poniemuniu.

M. Wanin potwierdził, że modernizacja przejść granicznych ułatwiłaby ruch towarowy.

Przewodniczący Sejmu A. Paulauskas rozmawiał z gościem z Rosji o poprawie stosunków litewsko-rosyjskich nie tylko na najwyższym szczeblu, ale też między różnymi resortami.

("Lietuvos rytas" z 24 listopada 2000 r.)

NG 50 (486)