Litewsko - Polski szczyt w Druskienikach

W ulubionej miejscowości uzdrowiskowej naczelnika Państwa Polskiego Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się spotkanie prezydentów Litwy Valdasa Adamkusa i Polski Aleksandra Kwaśniewskiego.

Litwa stała się pierwszym krajem, do którego, po reelekcji jesienią, przybył z wizytą prezydent Polski. Valdas Adamkus i Aleksander Kwaśniewski w trakcie szczytu omówili stosunki dwustronne obydwu państw. Szczególna uwaga była poświęcona integracji europejskiej naszych krajów i aspiracjom Litwy do NATO.

W najbliższych dniach do Polski z pierwszą wizytą zagraniczną ma udać się premier Litwy Rolandas Paksas. Inf. Wł.

NG 50 (486)