Wiadomości gospodarcze

* W roku przyszłym rząd litewski planuje prowadzenie ostrej polityki finansowej i utrzymanie deficytu fiskalnego na poziomie 1,4 proc. (682 mln litów). Po trzech spotkaniach z pracującą w Wilnie misją MFW i zastosowaniu "innej metodyki obliczania" rząd zrezygnował z zamiarów dążenia do deficytu w wysokości 1,7 proc.

* Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) proponuje pięcioletni program restrukturyzacji "Lietuvos geležinkeliai" i konserwacji torów. EBOR zgadza się go finansować, udzielając 57 mln litów pożyczki z gwarancją rządu. Celem tego programu jest komercyjna modernizacja kolei i dążenie, aby spółka ta odpowiadała standardom UE.

* W ciągu 10 miesięcy br. sprzedaż produkcji przemysłowej, w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, wzrosła w Estonii o 11,3, na Litwie - o 0,8 proc. W ciągu 9 miesięcy roku bieżącego objętość produkcji przemysłowej na Łotwie zwiększyła się o 3 proc.

* Budowlani prognozują, że w tym roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, objętość przemysłu budowlanego zmniejszy się o jedną piątą. W roku ubiegłym, w stosunku do roku 1998, zakres budownictwa obniżył się o 16 proc., a w ciągu 9 miesięcy br., w porównaniu z tym samym okresem 1999 r., zmalał o 26 proc.

* Ministerstwo Gospodarki zaleca kontynuowanie rozpoczętej reorganizacji oraz prywatyzacji "Lietuvos energija" i nie zmniejszanie nocnej taryfy elektryczności. Jeszcze jako kandydat na premiera Rolandas Paksas napomknął o zamiarze obniżenia tej taryfy do ceny eksportowej - 4 centów za kilowatogodzinę.

* "Marijampolës cukrus" nie zamierza respektować ustalonego limitu produkcji cukru i w najbliższym czasie chce przystąpić do zawierania umów w sprawie zakupu buraków cukrowych z plonu 2001 roku, nie ograniczając ich ilości zgodnie z limitem produkcyjnym.

* Podczas spotkania przewodniczącego zarządu Banku Litewskiego Reinoldijusa Šarkinasa i misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) pod kierownictwem radcy drugiego departamentu europejskiego MFW Patricii Alonso Gamy, wyrażono nie zmienione stanowisko Banku Litewskiego, że decyzje w sprawie zmiany orientacji lita od dolara USA do euro zostaną podjęte w drugim półroczu 2001 r.

* Na walnym zebraniu akcjonariuszy Kłajpedzkiej Żeglugi Transportowej w dniu 1 grudnia planuje się zaaprobowanie tego, aby część majątku spółki zastawiono bankowi "Lietuvos žemës űkio bankas". Za otrzymaną pożyczkę w wysokości około 8 mln litów zamierza się nabyć dwa nie nowe statki "Crystal". Żegluga posiada 15 statków-chłodni i zatrudnia blisko 600 pracowników.

("Veidas" z 23 listopada 2000 r.)

NG 50 (486)