Tydzień w skrócie

Emerytury

Rząd zatwierdził poprawiony budżet Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych "Sodra". Aby zmniejszyć deficyt budżetu "Sodry" planuje się wszystkim pracującym emerytom płacić tylko emeryturę bazową - 138 Lt.

Strajk

Związek zawodowy personelu kolejowego zagroził ogólnokrajowym strajkiem pracowników kolei. Kolejarze żądają od administracji państwowej spółki "Lietuvos geleţinkeliai" (koleje litewskie) wypłacenia obowiązkowego dodatku do wynagrodzenia. Dodatek waha się w granicach od 50 do 70 Lt miesięcznie. ?Lietuvos geleţinkeliai? odnotowała w ciągu ubiegłych 9 miesięcy 14,9 mln Lt zysku.

Rada

Największe partie rządzącej obecnie Litwą koalicji Związek Liberałów i Nowy Związek planują powołać wspólną radę polityczną, która miałaby koordynować działania obydwu partii w Sejmie i Rządzie. Ostatnio mass media często powołują się na konflikt interesów obydwu partii spowodowany przyjęciem tegorocznego budżetu.

Mer

Radni z ramienia Nowego Związku w Radzie samorządu Kłajpedy zamierzają wyrazić wotum nieufności merowi miasta, wiceprezesowi Związku Liberałów E. Gentvilasovi.

Integracja

Rząd zatwierdził trzy kolejne pozycje negocjacyjne Litwy i Unii Europejskiej: swobodnego obrotu towarów, swobodnej migracji oraz ustaleń finansowych i budżetowych. Zatwierdzono także harmonogram zatwierdzenia pozostałych pozycji negocjacyjnych.

Gratulacje

Przewodniczący Sejmu RL A. Paulauskas złożył gratulacje nowo wybranemu gubernatorowi obwodu kaliningradzkiego Władimirowi Jegorowowi. Paulauskas w liście gratulacyjnym napisał,że ?dobrze zna i dobrze ocenia zasługi Jegorowa?. Przed wyborem na stanowisko gubernatora admirał W. Jegorow dowodził rosyjska Flotą Bałtycką.

NG 50 (486)