Tadas IGNATAVIČIUS

W parlamencie - oznaki rozłamu
wśród większości

Wczorajsze głosowanie w Sejmie nad zgłoszonym przez sejmowy Komitet Oświaty, Nauki i Kultury, którym kieruje socjalliberał Rolandas Pavilionis, aktywnie bronionym projektem ustawy o długoterminowym finansowaniu nauki i oświaty, wykazało, że jedność rządzącej większości jest dosyć wątła.

Kontrowersyjnie oceniany projekt po dyskusji został zaaprobowany. 60 posłów głosowało "za", 52 zaś wypowiedziało się przeciw, 2 posłowie wstrzymali się od głosu. Na takie wyniki wpłynęli socjalliberałowie, którzy w czasie głosowania podzielili się na dwa obozy - jedni popierali R. Pavilionisa i lewicę, drudzy - liberałów.

Pozostający w opozycji wobec rządzącej większości sejmowej politycy twierdzą, że wczorajsze postępowanie niektórych członków Nowego Związku wykazuje pierwsze oznaki rozłamu w tej frakcji, jak też w całej koalicji rządzącej.

Wczoraj nastąpiła konfrontacja poglądów przedstawicieli Partii Chłopskiej i liberałów w sprawie finansowania rolnictwa.

W projekcie ustawy i strategii finansowania rolnictwa, który zgłosił przewodniczący Partii Chłopskiej, wiceprzewodniczący Sejmu Raműnas Karbauskis, zaleca się, aby wprowadzić stałe finansowanie rolnictwa, mianowicie co roku przeznaczać na nie co najmniej 10 proc. środków budżetu narodowego.

Po zgłoszeniu, wystarczyło głosów na zaaprobowanie projektu, chociaż frakcja liberałów wystąpiła przeciwko.

("Lietuvos rytas" z 29 listopada 2000 r.)

NG 50 (486)