Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Audrius Vidzys,

prezydent Stowarzyszenia Piwowarów Po podniesieniu akcyzy piwowarzy do budżetu będą musieli dodatkowo wpłacać 25 mln litów rocznie. W ciągu pierwszego półrocza br. zyski spółek, należących do Stowarzyszenia Piwowarów, zmalały prawie dwukrotnie, po podniesieniu akcyzy, w roku przyszłym prawie wszystkie będą pracowały ze stratami.

Eugenijus Bartulis,

biskup mianowany przez papieża Jana Paweła II ordynariuszem Wojska Litewskiego. Tę instytucję Stolica Apostolska wprowadziła zgodnie z umową z Litwą w sprawie współpracy w dziedzinie duszpasterstwa wśródżołnierzy. Sejm tę umowę ratyfikował 20 lipca. E. Bartulis, mający uprawnienia i stanowisko biskupa diecezjalnego, będzie się troszczył o duszpasterstwo wśród katolików, którzy służą w Wojsku Litewskim.
Kęstutis Glaveckas,

poseł na Sejm, został wybrany na nowego przewodniczącego Związku Centrum. Profesor ekonomiki zastąpił Romualdasa Ozolasa, który od 1993 roku kierował ZC. To,że K. Glaveckas będzie dążył do stanowiska lidera partii, było już jasne jeszcze przed wyborami, gdy zgłosił swą kandydaturę w Kownie, wycofał się z listy partii. R. Ozolas nie odważył się na wystawienie swej kandydatury w okręgu jednomandatowym.

Virgilijus Valančius,

przewodniczący Stowarzyszenia Prawników, wyraził niezadowolenie z powodu rzekomo niskich uposażeń sędziów i niewystarczającego finansowania sądów. V. Valančius twierdzi,że z tego powodu zmniejsza się atrakcyjność zawodu sędziego. Obecnie najniższe uposażenie, ponad 4 tys. litów, mają sędziowie sądów rejonowych. Najwyższe pobory otrzymują sędziowie Sądu Konstytucyjnego -około 12-13 tys. litów.

Vytautas Čepas,

były poseł na Sejm, centrysta, ciągnął zyski kosztem państwa. Okazało się, że jeszcze przed wyborami V. Čepas zatrudnił się na katedrze psychologii Uniwersytetu Szawelskiego. Wypłacano mu pobory w wysokości ponad 1 tys. litów, ale V. Čepas ani razu nie zjawił się w pracy. Po ujawnieniu tego faktu V. Čepas oświadczył, że mu jako posłowi na Sejm przynosiłaby ujmę praca za 2 tysiące litów.

("Veidas" z 30 listopada - 6 grudnia 2000 r.)

NG 50 (486)