Robert Mickiewicz

10-lecie polskiej
"Macierzy Szkolnej" na Litwie

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" działa już dziesięć lat. W miniony piątek, 1 grudnia, w auli wileńskiego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza uroczyście obchodzono ten pierwszy skromny jubileusz.

Aby uczcić tę datę zgromadzili się nauczyciele, dyrektorzy polskich szkół, działacze polskich organizacji społecznych, przedstawiciele władz niektórych podwileńskich rejonów, parlamentarzyści z Polski i Litwy, wysocy urzędnicy litewskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej RP. Na akademię przybyli dyrektor generalny Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa RL Remigijus Motuzas i prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzej Stelmachowski.

Świątecznego nastroju dodało zebranym wystąpienie pierwszego skrzypka Litewskiej Orkiestry Symfonicznej maestro Zbigniewa Lewickiego. Prezes polskiej "Macierzy Szkolnej" na Litwie Józef Kwiatkowski w swym referacie podsumował dziesięcioletnią działalność tej organizacji. Podziękował nauczycielom za ich ofiarny, szlachetny trud w naszych niełatwych czasach, ale tym niemniej powiedział, że "jubileusz niczego nie zaczyna i niczego nie kończy". J. Kwiatkowski zaznaczył, że polskie nauczycielstwo na Litwie czekają kolejne niełatwe wyzwania, między innymi nadchodzi bolesny okres wymiany kadry pedagogicznej.

Prezes polskiej "Macierzy Szkolnej" dziękował za wkład w rozwój polskiej oświaty na Litwie urzędom oświatowym obydwu krajów, Departamentowi Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa Litwy, partiom politycznym, w tym AWPL, konserwatystom, Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy i Aliansowi Obywateli Litwy.

Okolicznościowe pozdrowienia dla "Macierzy Szkolnej" nadesłali prezydenci Litwy i Polski Valdas Adamkus i Aleksander Kwaśniewski. W trakcie odczytywania listu A. Kwaśniewskiego zaznaczono, że prezes "Macierzy Szkolnej" tuż po wyborach prezydenckich nadesłał ponownie wybranemu prezydentowi Polski swe gratulacje. Prezes Stowarzyszenia ?Wspólnota Polska? prof. Andrzej Stelmachowski życzył Józefowi Kwiatkowskiemu prezesowania przez kolejne 10 lat.

Jan Sienkiewicz i Remigijus Motuzas w swych przemówieniach zaakcentowali nie rozwiązaną, jak na razie, kwestię nominacji na stanowisko wiceministra Ministerstwa Oświaty i Nauki RL. Obydwaj zgodnie twierdzili, że Józef Kwiatkowski, mimo że nie został jeszcze mianowany na to stanowisko, już dzisiaj jest de facto ministrem polskiej oświaty na Litwie. Dyrektor generalny Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa RL Remigijus Motuzas zachęcał nauczycieli szkół polskich do podpisywania się pod apelem do rządu Litwy, aby stanowisko wiceministra zajął "odpowiednio przygotowany człowiek".

Konsul Generalny RP w Wilnie prof. Mieczysław Jackiewicz za ofiarną pracę wyróżnił polskich pedagogów z Wileńszczyzny Dyplomami Honorowymi. Jackiewicz, który reprezentował tego wieczoru władze Rzeczpospolitej, zwracając się do nauczycieli powiedział, że ?przeżyć można i bez pieniędzy, ale najważniejsze mieć otwarte serce?.

49 nauczycieli zostało wyróżnionych Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość obchodów 10- lecia polskiej "Macierzy Szkolnej" na Litwie zakończyła się występem Luby Nazarenko, która wykonała wiązankę polskich, litewskich, białoruskich, cygańskich i żydowskich piosenek.

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 50 (486)