Goście redakcji
Pielgrzymka do korzeni...

W roku jubileuszowym w dniach 1 - 6 grudnia 45 - osobowa grupa pielgrzymów z Częstochowy przybyła do Wilna. Pierwsze swe kroki skierowaliśmy do Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie czekało na nas matczyne spojrzenie i dłonie do serca tulące każdego z nas. Ostra Brama to miejsce wpisane w naszą historię, to brama nadziei, radości i miłosierdzia, przez którą wprost do nieba idą nasze intencje.

Mszę św. u stóp Matki Bożej Ostrobramskiej odprawił ksiądz dr Dariusz Nowak, duszpasterz i opiekun naszej pielgrzymki.

W czasie naszego pobytu w Wilnie zwiedziliśmy kościoły - prawdziwe wileńskie "perełki", odwiedziliśmy cmentarz na Rossie, gdzie zachowaliśmy w pamięci piękne epitafia i arcydzieła rzeźbiarskiej sztuki cmentarnej, a przede wszystkim nazwiska ludzi zasłużonych dla Wilna, Rzeczypospolitej i Litwy.

Byliśmy również na Górze Trzech Krzyży, aby zachować pamięć męczeńskiej śmierci franciszkanów.

Niezwykłym przeżyciem i wzruszeniem, wzruszeniem aż do łez, było dla nas spotkanie z Polakami, których los historii pozostawił za wschodnią granicą. Przedstawiciele społeczności częstochowskich szkół podstawowych nr 1, 37 i 40 odwiedzili Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie nawiązując trwałą nić przyjaźni.

Niezwykłe przyjęcie zgotowano nam w redakcji "Naszej Gazety", za co chcieliśmy gorąco podziękować całemu zespołowi redakcyjnemu. Cieszymy się, że "Nasza Gazeta" jest ambasadorem w kontynuowaniu polskiej tradycji i kultury na Litwie.

Korzystając z okazji przekazujemy wszystkim Polakom mieszkającym na Litwie i całemu zespołowi redakcyjnemu "Naszej Gazety" najpiękniejsze słowa życzeń na Dzień Narodzenia Chrystusa i wszelakiego dobra w nadchodzącym Nowym Roku.

Krystyna Tyrajska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie

Od redakcji: serdecznie dziękujemy za miłe słowa, jak również za dary i słodycze, które przekażemy dzieciom w czasie zabawy przy choince. Było to naprawdę budujące spotkanie w przeddzień św. Mikołaja.

Na zdjęciu: grupa pielgrzymów z Częstochowy w redakcji.

NG 51 (487)