Wiadomości gospodarcze

* Europejski Bank Inwestycyjny zamierza udzielić ulgowej pożyczki w wysokości 50 mln euro na modernizację trzech międzynarodowych magistral, przebiegających przez terytorium Litwy. Projekt ten przewiduje się na 4 lata, jego wartość wynosi 115 mln euro. Z tego 65 mln przydziela jako bezzwrotną pomoc program ES ISPA, a 50 mln euro stanowiłaby pożyczka Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

* Ignalińska EA prosi, aby od roku przyszłego podnieść cenę sprzedawanej energii elektrycznej z 7,04 do 8,555 centów za kWh. W razie zwiększenia taryfy za elektryczność w roku następnym siłownia miałaby około 12,1 mln Lt zysku, o 1,2 mln litów więcej niż planuje się na rok bieżący.

* W sprecyzowanym i zaaprobowanym przez rząd projekcie budżetu narodowego na rok 2001 przewiduje się, że w roku przyszłym dochód budżetu wyniesie 6,228 mld litów, wydatki sięgną 7,134 mld litów. Deficyt budżetu państwowego będzie się kształtował na poziomie 906 mln litów (1,9 proc. PKB), o 13 proc. więcej niż w roku bieżącym (800 mln litów).

* Spółka hurtowego rynku komputerowego "CHS Baltic" połączyła się z fińskim przedsiębiorstwem GNT i zmieniła nazwę na "GNT Lietuva". Spodziewane jest, że pozwoli to na zajęcie połowy hurtowego rynku komputerowego krajów bałtyckich. Założone przez Litwinów i Finów przedsiębiorstwo "GNT Baltic holding" nabyło 100 proc. akcji "CHS Baltic". GNT wybrano nie tylko z powodu mocnych pozycji na hurtowym rynku komputerowym Finlandii, ale też w związku z konsekwentnym rozszerzaniem handlu komputerowego.

* Zgodnie z podpisaną przez spółki umową, "Trojina" zaczyna rozpowszechniać wyroby tytoniowe "JT International" - papierosy "Camel", "Winston" i "MonteCarlo". Dotychczas produkcję "JT International" rozpowszechniała spółka "Joniškio audruvis". "Trojina" nabyła również handel hurtowy "VP Market". Obrót spółki w ciągu 9 miesięcy wyniósł 88,8 mln litów.

* "Narbutas i Ko" podpisała umowę wartości 1 mln litów z japońską firmą "Euro Design Ltd". W meble litewskiej spółki wyposaży się ponad 230 pokoi bursy akademickiej japońskiego uniwersytetu Monozakuri. W ciągu 10 miesięcy br. eksport spółki wyniósł ponad 11,5 mln litów.

* Powołane do życia w Kaliningradzie stowarzyszenie "Klub przedsiębiorczości litewskiej" zrzeszyło działające tu 22 przedsiębiorstwa. Biznesmeni postanowili, że będą wymieniać informacje i pomagać w stawianiu pierwszych kroków Litwinom, pragnącym tam dopiero rozpocząć interes. Prezesem klubu został pracujący tu 7 lat szef ZSA "Roslitstroj" Stanislovas Jucius.

* W październiku majątek 9 banków komercyjnych Litwy zwiększył się o 127 mln Lt (1 proc.) i wynosi 12,166 mld litów. Majątek banków zwiększa się już ósmy miesiąc z rzędu. W końcu października własny kapitał dziewiątki kształtował się na poziomie 1,259 mld litów, największą część - 576,8 mln - zgromadził "Vilniaus bankas", którego kapitał akcyjny wynosi 776,4 mln litów.

("Veidas", nr 49 z 2000 r.)

NG 51 (487)