Rita GRUMADAITË

Litwa staje się stopniowo
krajem samotnych kobiet

Najzdolniejsi do pracy - za granicą

Drzewo życia Litwy, mianowicie rozkład mieszkańców według lat, dowodzi,że niebawem może ona stać się krajem samotnych kobiet w starszym wieku.

W kraju obniża się poziom urodzin, więc dlatego będzie się zmniejszała liczba ludzi w wieku produkcyjnym, mogących zarobić na emerytury dla osób w starszym wieku, wśród których dominują kobiety.

Demografowie nie ukrywają, że po przeprowadzeniu powszechnego spisu ludności Litwy, który rozpocznie się 6 kwietnia 2001 roku, zostanie zanotowana znacznie mniejsza liczba mieszkańców niż obecnie podaje statystyka oficjalna.

Obecnie uważa się, że kraj liczy 3,7 mln mieszkańców.

Rzeczywistość zaprzecza prognozom

Jednakże tysiące najbardziej aktywnych zawodowo mieszkańców Litwy w wieku od 20 do 40 lat wyjechało na zarobki do innych krajów.

"Jest to jedna z przyczyn, dlaczego w latach ostatnich "Sodra" nie jest w stanie zebrać składek na wypłacenie wszystkich emerytur" - mówiła dla "Lietuvos rytas" profesor Vlada Stankunienë.

Ważne dla państwa prognozy zmian demograficzno-socjalnych podawane są na podstawie bazowej informacji ze spisu mieszkańców, którą uzyskano po spisie przeprowadzonym w 1989 roku.

Sprawy przygotowań do przyszłego spisu ludności, który zostanie przeprowadzony zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami, omówiono na konferencji zorganizowanej w Akademii Nauk w Wilnie

Przewiduje się,że w wyniku tego spisu wyjaśni się zmieniony terytorialny rozkład mieszkańców, obserwuje się bowiem migrację ludzi z miasta na wieś.
Uzyska się dokładne dane o rodzinach (obecnie małżeństwa często nie są rejestrowane, rodzice dopiero w starszym wieku doczekują się pierwszych dzieci), ustali się skład narodowościowy i językowy mieszkańców, charakterystykę ich pracy i dochodów.

Po raz pierwszy od roku 1923 mieszkańcy Litwy będą odpowiadali na pytanie, dotyczące wyznawanej wiary.

Szef Departamentu Statystyki Petras Adlys jest zdania, że najtrudniej będzie uzyskać odpowiedź dotyczącą miejsca pracy danej osoby - blisko 300 tys. mieszkańców pracuje bez zawarcia jakiejkolwiek umowy.

("Lietuvos rytas" z 5 12 2000 r.)

NG 51 (487)