Tydzień w skrócie

Wizyta

Warszawie z roboczą wizytą bawił premier rządu RL R. Paksas. W trakcie wizyty zostały omówione litewsko - polskie stosunki dwustronne oraz kwestie związane z przystąpieniem naszego kraju do NATO. Była to pierwsza podróż zagraniczna R. Paksasa po objęciu urzędu.

Emerytury

Sejm RL dał zgodę rządowi na reformę systemu emerytalnego. Reforma będzie polegała na tym, że pracującym emerytom niezależnie od ich stażu pracy i płacy zarobkowej będzie płacona tylko emerytura bazowa 138 Lt. Będzie również podniesiony wiek emerytalny.

Podatek

Od pierwszego stycznia 2001 roku mieszkańców Litwy będzie obowiązywał 9 - procentowy podatek od wartości dodanej przy opłatach za ogrzewanie. Dotychczas płaciliśmy 18 proc.

Przystąpiła

W piątek Litwa przystąpiła do Światowej Organizacji Handlu. Do 1 maja przyszłego roku nasz kraj będzie musiał ratyfikować 28 podstawowych umów z tą organizacją. Ceremonia podpisania odbyła się w trakcie obrad szczytu Rady Unii Europejskiej w Nicei.

Umowa

W Wilnie została podpisana dwustronna litewsko - polska umowa o współpracy w sferze nadzoru działalności bankowej. Umowę podpisali prezesi centralnych banków obydwu krajów R.Szarkinas i H. Gronkiewicz - Waltz.

NG 51 (487)