Na korytarzach samorządu płyną rzeki łez

Ze stanowisk będą musieli zrezygnować wicemerowie, dyrektorzy departamentów i kierownicy wydziałów

Urzędników samorządu stołecznego ogarnęła panika.

Ich obawy wzbudził zamiar nowego mera Artűrasa Zuokasa zmniejszenia liczby pracowników i zwolnienia wielu kierowników departamentów i wydziałów.

Mer chciałby mianować nowych dyrektorów co najmniej w pięciu spośród sześciu departamentów samorządu.

Zamierza się odwołać ze stanowisk nie mniej niż pięciu kierowników wydziałów samorządu.

Obecnie większość urzędników samorządu dręczy jedyna troska, mianowicie, jak udowodnić kierownikowi miasta, że samorządowi są oni bardzo potrzebni.

Mają być zastąpieni również obaj wicemerowie Wilna - Algirdas Kudzys i Juozas Imbrasas.

("Lietuvos rytas" z grudnia 2000 r.)

NG 51 (487)