Warszawa nie szczędziła
obietnic premierowi Litwy

Wczoraj premier Rolandas Paksas przybył z jednodniową wizytą do Warszawy, gdzie powitał go polski premier Jerzy Buzek.

Jest to pierwsza wizyta zagraniczna R. Paksasa odtąd, gdy został szefem rządu.

?Gdy przed rokiem pełniłem urząd premiera, był pan pierwszym naszym gościem zagranicznym, obecnie też na moją pierwszą wizytę zagraniczną została wybrana Polska - powiedział R. Paksas. - Dowodzi to, że nasze państwa są sąsiadami nie tylko pod względem położenia geograficznego, ale też naprawdę poświęcają wiele uwagi dwustronnej współpracy?.

Jak powiedział premier Litwy, rozszerzanie współpracy w zakresie obronności byłoby najlepszą pomocą Polski, jako członka NATO, w przygotowaniach Litwy do członkostwa w tej organizacji.

Premier Buzek przyrzekł, że będzie czynił wszystko, aby Litwa trafiła do drugiego etapu rozszerzenia NATO.

Premierzy postanowili powołać zespół roboczy, który miałby składać wnioski dotyczące dalszych konkretnych działań i możliwości zorganizowania wspólnego konkursu w sprawie budowy mostu energetycznego z Litwy do Polski.

J. Buzek pozytywnie ocenił to, że w koalicji rządzącej na Litwie uczestniczą też przedstawiciele polskiej mniejszości.

Prócz tego przywódca polskiego rządu podkreślił zainteresowanie przeprowadzeniem rozmów w sprawie umowy o pisowni nazwisk oraz imion litewskich i polskich.

Spodziewane jest, że przed przewidzianym na styczeń posiedzeniem Rady współpracy rządów zostaną przeprowadzone negocjacje i podjęta ostateczna decyzja.

("Lietuvos rytas" z 6 12 2000 r.)

NG 51 (487)