Rita GRUMADAITË

Litwa łagodzi ton stosunków z Rosją

Specjaliści rządzącej koalicji od spraw stosunków międzynarodowych głowią się, jak przerwać zaistniałą od czasów rządów konserwatystów pauzę w stosunkach z Rosją.

Od tego zależy, kiedy odbędą się dawno już planowane wizyty prezydenta Valdasa Adamkusa i premiera Rolandasa Paksasa w Moskwie. O propos, od razu po nominacji na premiera R. Paksas wymienił Moskwę, jako cel trzech pierwszych wizyt zagranicznych.

Dialog między Litwą i Rosją znacznie oziębiła ustawa o zrekompensowaniu szkód, jakie wyrządziła okupacja sowiecka.

Rząd liberałów i socjalliberałów nie kwestionuje sprawy wynagrodzenia strat, jakie spowodowała okupacja ZSRR. Komisja międzyresortowa oceniła szkody, jakich doznała Litwa, na 20 mld dolarów.

Jednakże pragnie się jakoś uniknąć lub chociaż odsunąć na dalszą metę zalecenie byłego rządu, aby kwestię odszkodowań poruszyć na najbliższym posiedzeniu międzyrządowej komisji litewsko-rosyjskiej.

("Lietuvos rytas" z 7 12 2000 r.)

NG 51 (487)