Wiadomości gospodarcze

* Ministerstwo Gospodarki zmniejszyło prognozy wzrostu gospodarczego kraju w 2001 r. - plan zwiększenia PKB obniżono z 3,5 do 3,2 proc. Zgodnie z najnowszymi przewidywaniami, według obowiązujących cen, w tym roku PKB wyniesie 44,424 mld, w roku przyszłym natomiast - 47,135 mld litów.

* W trzecim kwartale br. na jednego członka rodziny przypadało średnio 429 Lt dysponowanych środków, tymczasem zaś, aby żyć normalnie, potrzeba byłoby 727 Lt miesięcznie, a dla związania tylko końca z końcem - 342 Lt. W rodzinie wielkomiejskiej jeden członek w okresie lipca-września miał 483 Lt, na wsi zaś - 307 Lt dochodu.

* Rządowi proponuje się zatwierdzenie deficytu budżetu państwowego w wysokości 906 mln litów, czyli o 13 proc. więcej od tegorocznego zatwierdzonego wskaźnika. W sprecyzowanym projekcie budżetu, który przygotowało Ministerstwo Finansów, przewidziano, że budżet państwowy powinien otrzymać 6,162 mld litów dochodu (o 5,4 proc. więcej niż przewidziano w projekcie precyzowanego budżetu narodowego na rok 2000), wydatki wyniosą 7,068 mld litów i będą wyższe o 6,3 proc.

* W ciągu 9 miesięcy br. na terytorium Litwy spółki budowlane własnymi siłami wykonały prace na sumę 1,487 mld litów albo o 26,9 proc. mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Za granicą objętość robót, wykonywanych własnymi siłami przez spółki budowlane, wzrosła o 25,7 proc., do 2,1 mln litów.

* Rząd zamierza niebawem rozpatrywać projekt ustawy o grach hazardowych. Uważa się, że po zalegalizowaniu gier hazardowych co roku do budżetu wpływałoby około 25 mln litów. Przewidziano, że gry będą mogły organizować tylko spółki, których kapitał zakładowy, zależnie od rodzaju gier, wynosi od 1 mln do 4 mln litów.

* Kontrola Państwowa zobowiązała Fundusz Majątku Państwowego do uzupełnienia umowy o kupnie i sprzedaży "Lisco" oraz zmiany niektórych jej warunków. Kontrolerzy oświadczyli, że FMP bezpodstawnie przyjął nowe propozycje nabywcy, w których cenę zakupu akcji obniżono z 51,2 mln do 47,6 mln USD, a wysokość inwestycji - z 92 mln do 76 mln dolarów.

("Veidas", nr 48 z 2000 r.)

NG 52 (488)