Politycy uciańscy nie zastosują
ulg dla hrabiego

Mieszkający w Ucianie 75-letni Dominik Plater zwrócił się do rady rejonowej, prosząc o zwolnienie z podatku za odzyskaną ziemię. Jednakże wczoraj załatwiono odmownie podanie szlachetnie urodzonego mieszkańca Uciany i nie przyznano mu ulg.

Przedstawiciel rodu hrabiów Platerów, wnuk brata słynnej bohaterki z XIX wieku Emilii Plater - D. Plater w roku ubiegłym odzyskał ponad 100 ha ziemi.
Majątek Deguliai, w którym on wyrósł, już nie istnieje, jednakże po powrocie z zesłania jego dziedzic poświęcił swoją starość temu, aby odzyskać chociaż to, co jeszcze pozostało.

Dumny hrabia nie skarży się, że jest to mu za drogie. Prosząc o ulgi, D. Plater twierdził, że urzędnicy mu nie wyjaśnili, gdzie i co obecnie trzeba rejestrować po odzyskaniu ziemi.

Politycy, którzy odrzucili podanie hrabiego, przypomnieli, że on i tak otrzymuje ulgi, mianowicie jako emeryt nie potrzebuje płacić podatku za 3,5 ha ziemi. Radni proponowali D. Platerowi, aby zarobił pieniądze na zapłacenie tego podatku, wydzierżawiając ziemię dworską.

("Lietuvos rytas" z 28 listopada 2000 r.)

NG 52 (488)