Powołano Litewsko - Polski Klub
DziennikarskiPublicystyki Międzynarodowej

Z inicjatywy Piotra Nowaka, radcy Ambasady RP w Wilnie w dniu 14 grudnia br. odbyło się pierwsze spotkanie dziennikarzy polskich i litewskich środków masowego przekazu na Litwie, którzy poparli ideę powołania Litewsko - Polskiego Klubu Dziennikarskiego Publicystyki Międzynarodowej. Celem kolejnych comiesięcznych zebrań mają być spotkania z politykami, ludźmi kultury, działaczami społecznymi Litwy i Polski oraz dyskusje na interesujące aktualnie tematy. Pierwszym gościem Klubu był Petras Zapolskas, dyrektor Departamentu Informacji MSZ Litwy.
Spotkanie odbyło się u Adama - w gościnnej i przytulnej piwnicy Muzeum Adama Mickiewicza.

Inf. wł.

NG 52 (488)