Zofia Zdanowicz

Boża noc

(fragment)

W noc dzisiejszą Bożą jasność się rozlewa,
Jasne dźwięki dzwonów w przestworzu się unoszą,
Chór aniołów dziś rozgłośnie pieśń tę śpiewa:
Bóg się rodzi! Na świat cały wieść tę głoszą.

Lśniący śnieg dość miękko ściele się przed nami,
Nieskalaną bielą pokrywa świat brud.
Przypomina, jak przed lat dwu tysiącami
Zstąpił z nieba na naszą ziemię Boży cud.

Wschodnia gwiazda wówczas ogniem zapłonęła,
Biednym ludziom tak świeciła przez całą noc.
W dniu tym łaska Boża na ziemię spłynęła,
Boży Ojciec dziś okazał dobroci moc.

Bo w maleńkiej stajeneczce pośród nocy
W wielkiej nędzy się dziś narodził Boży Syn,
Aby wyrwać grzeszny świat ze złego przemocy
I wyzwolić biedną ludzkość od ciężkich win.

NG 52 (488)