Tydzień w skrócie

Protest

Radykalni politycy zorganizowali wiec obok gmachu Sejmu RL. Zebrani protestowali przeciwko zwiększeniu taryf za rozmowy telefoniczne, zmianom w systemie emerytalnym i legalizacji hazardu. Protestujący spalili kukłę premiera R. Paksasa, następnie usiłowali przedrzeć się do parlamentu.

Legalizacja

Po pół roku od wejścia w życie ustawy o zakazie reklam tytoniu Sejm RL zaczął proces legalizacji tej reklamy.

Odrzucił

Sejm RL odrzucił poprawki zgłoszone przez Partię Chłopską do ustawy o strategii długofalowego finansowania rolnictwa. Poprawki przewidywały, że na rolnictwo powinno przeznaczać się nie miej niż 10 proc. budżetu narodowego.

Nominacje

Rząd RL mianował naczelników dziewięciu powiatów administracyjnych. Bez naczelnika jak na razie pozostaje tylko powiat Olicki. Kierownikiem Wileńskiego powiatu został dotychczasowy wicemer Wilna liberał A. Kudzys.

Wizyta

Prezydent Litwy V. Adamkus przebywał z roboczą wizytą na Łotwie, w Rydze. W trakcie wizyty litewski przywódca spotkał się z prezydentami Łotwy V. Vyke - Freiberg i Estonii L. Meri. W trakcie szczytu zostały omówione kwestie związane z integracją krajów Bałtyckich do Unii Europejskiej i NATO.

Produkcja

W Rokiszkach rozpoczął swą działalność jedyny w republikach bałtyckich zakład produkujący samochody. Na Litwie będą składane dwa modele rosyjskiego koncernu samochodowego GAZ "Gazel" i "Sobol".

NG 52 (488)