Powiedzieli...

Kazis Bobelis, prezes Związku Chrześcijańskich Demokratów Litwy, poseł na Sejm RL w obronie legalizacji hazardu na Litwie

"W Stanach Zjednoczonych nie ma parafii, na której terenie nie byłoby kasyn. Tam grają wszyscy: i księża, i parafianie"

Vytautas Matuzas, poseł na Sejm RL komentując nominację przez premiera R. Paksasa naczelników powiatów

"Gratuluję skutecznego wcielania w życie hasła "Całą władzę w ręce lotników"

Virginijus Martiszauskas, działacz Związku Centrum o kłopotach finansowych własnej partii

"Kraść z budżetu państwa potrafią wszyscy, dlatego miejmy sumienie, nie okradajmy własnej partii"

NG 52 (488)