Święta Bożego Narodzenia

Wszystkim Czytelnikom życzymy miłych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

Redakcja


Z okazji zbliżających się pięknych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia z całego serca życzę, aby Nowo Narodzone Dziecię - Jezus darzyło pokojem i radością, a Nowy 2001 Rok był pełen wszelkiej pomyślności.

Alicja Grześkowiak,
Marszałek Senatu RP


Chwała na wysokości Bogu -

dziś śpiewa nie tylko Betlejem, ale Ziemia cała - z wdzięcznością - bo objawiło się Słowo Boże, które stało się Ciałem i zamieszkało z nami, by nas uczyć i uświęcać. Wielką obietnicą, daną w raju, że będzie Niewiasta z Dzieciątkiem i zgładzi głowę węża piekielnego, przez wszystkie pokolenia przenieśli Patriarchowie i Prorocy. I to tak jasno, że Trzej Królowie z wiarą w spełnioną obietnicę - oddają pokłon Dziecięciu złożonemu w żłobie i Matce Najświętszej.

Łączę swe pokłony ze śpiewem chórów anielskich i hołdem pastuszków.

A więc:

"Pójdźmy wszyscy do Stajenki,
Do Jezusa i Panienki.
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję - Matkę Jego".

Ale tu nasuwa się uwaga, by nie zgasło w nas światło wiary, omijajmy dom Heroda - ateusza i umacniajmy się w wierze, by pożądliwość oczu i pycha żywota nie zepchnęły duszy naszej na bezdroża.

A dwutysięczny rok Bożego Narodzenia niech umacnia naszą Radość.

"Radujmy się i weselmy się,
Bogu cześć, chwałę oddajmy, śpiewajmy".

Wszystkim wierzącym i Wielce Szanownej Redakcji wesołych Świąt!

Ks. Józef Obrembski


Spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszelkich zamierzeń w milenijnym Nowym Roku 2001

życzy Szef Kancelarii Senatu
Bogdan Skwarka


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składam wszystkim Polakom na Litwie życzenia ciepłych, radosnych Świąt oraz pomyślności w Nowym Roku.

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
w Wilnie prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz


Szanowni Państwo, z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkiego, co najlepsze, a w Nowym Roku pogody ducha i samych radosnych dni

życzy ZPL oddział w Kownie


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego 2001 roku

przesyłamy dla zespołu redakcji "Nasza Gazeta" najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pokoju, miłości wzajemnej i dużo wytrwałości w tak niełatwej pracy dla dobra wszystkich czytelników przyjaciół i nieprzyjaciół. Wdzięczni jesteśmy za wytrwałość w tak trudnym 2000 roku. Niech Boże Dziecię błogosławi Waszej pracy, niech Was ominą wszelki trudności, jakie już przeżyliście. Chrystus, który przychodzi, niech Was napełni Duchem Św. jako moc do pokonania wszelkich przeciwności i niech obdarzy błogosławieństwem na każdy dzień u progu trzeciego tysiąclecia. Życzymy ostrego pióra

"Rudomianka"


Z serdecznymi życzeniami pełnych pokoju, radości i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia i niech Boże Dziecię narodzone w Betlejem obdarzy Wielce Szanowne Państwo dobrym zdrowiem, pokojem, pogodą ducha, osobistym szczęściem i wszelkim dobrem w Nowym 2001 Roku.

Życzę dalszego rozkwitu "Naszej Gazety" i wciąż wzrastającej liczby czytelników oraz głębokiego szacunku uznania i serdeczności - autorka -

Zofia Ewa Szczęsna


Zbawiciel się rodzi.
Niech się Wam, mili,
Najlepiej powodzi!

Niech Wam służy szczęście
O każdej godzinie
I niech Was dobrego
Nic w życiu nie minie!

Z najlepszymi życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2001 Roku, dużo zdrowia i sił do walki

Augustyna Borysowicz, Kraków


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2001 roku przesyłamy dla całego zespołu Redakcji "Nasza Gazeta" najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, radości, pokoju i miłości wzajemnej

zespół Czarnoborskiej Szkoły Średniej nr 2, rejon wileński


Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele radosnych chwil w nadchodzącym Nowym 2001 Roku

życzy Zarząd i prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Gdański

prof. dr. Edward Borowski


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2001

życzą Zarząd oraz pracownicy Świętokrzyskiej

Agencji Rozwoju Regionu S. A.


Aby radość i pokój Bożego Narodzenia pozostały z Wami przez cały nowy rok.

Życzymy Wam także wielu łask Bożych, dużo słonecznych dni, wielu uśmiechów, szampańskiego Sylwestra i wszystkiego co najpiękniejsze.

Grupa miłośników Wilna: Katarzyna, Agnieszka, Dominika, Łukasz, Marcin, Seweryn


Nuoširdžiai sveikinu šv. Kalëdř ir artëjančiř Naujřjř metř proga. Lai ateinančios dienos Jums bűna brandžios ir prasmingos. Tegul sekmë ir darna visada lydi Jűsř sumanymus ir darbus.

Remigijus Motuzas, Tautiniř mažumř ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinis direktorius


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2001

życzy Europejska Unia Wspólnot Polonijnych


Wszystkiego najlepszego spełnienia najskrytszych marzeń oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

życzy stały czytelnik "NG" Bronisław Mongird


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2001 Roku najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności składa Dyrekcja

Domu Polonii w Pułtusku


Najserdeczniejsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku i Nowego Tysiąclecia dyrekcji oraz całemu gronu pedagogicznemu Wileńskiej Szkoły Średniej im. Antoniego Wiwulskiego

składa komitet rodzicielski szkoły


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku dla całego zespołu

życzy Zarząd "Wspólnoty" we Wrocławiu


Z okazji Świąt i u progu Nowego Tysiąclecia zespołowi "Naszej Gazety" przesyłam życzenia zdrowia, optymizmu, nowych wspaniałych pomysłów twórczych oraz szerokiej rzeszy wiernych czytelników.

Alina Wołyniec, prawnik

NG 52 (488)