Kolejne posiedzenie sądu zostało odroczone

18 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie sądu, który rozpatruje zainicjowaną przez J. Sienkiewicza sprawę rzekomo niewłaściwie zwiększonego ustawowego kapitału "Naszej Gazety", a faktycznie mającego zamiar przejęcia pisma. Mimo beznadziejności procesu zainteresowaną grupę reprezentował obecnie J. Sienkiewicz tradycyjnie w towarzystwie niestrudzonej nineL Mongin.

Kolejne posiedzenie zostało wyznaczone na 23 stycznia w przyszłym tysiącleciu.

Inf. wł.

NG 52 (488)