Szwedzi próbują się bronić
przed złodziejami z Litwy

Funkcjonariusze praworządności w Szwecji poszukują sposobów skuteczniejszego zwalczania przestępców z Litwy, którzy panoszą się w tym kraju.

Przybyli do Kłajpedy przedstawiciele praworządności z miast Malmö i Karlskrony twierdzili, że w ostatnim okresie wzrosła przestępczość wśród przyjeżdżających tu Litwinów.

W ciągu ostatnich 20 lat zarejestrowano już 1437 Litwinów, którzy popełnili to lub inne przestępstwo. W tym okresie w kraju zanotowano tylko 183 Estończyków, 182 Łotyszów i 615 Rosjan, którzy dopuścili się przestępstw.

("Lietuvos rytas" z 7 grudnia 2000 r.)

NG 52 (488)