2000 rok na łamach "Naszej Gazety"

20-26 stycznia "15 stycznia br. Ejszyszki stały się miejscem niecodziennego wydarzenia - spotkania wielu Polaków, którzy przybyli do miasta na uroczystą inaugurację Domu Polskiego. Jest to pierwszy krok na drodze do przywrócenia Ejszyszkom dawnej świetności."

17-23 lutego Od dziś z Czasem. Ukazał się pierwszy numer magazynu publicystycznego "Czas". Magazyn zaczął ukazywać się "z myślą przewodnią o budowaniu samodzielności naszego społeczeństwa, abyśmy zaczęli w Wilnie tworzyć własny wileński ośrodek myśli społeczno - politycznej. Jesteśmy zdania, że nie tylko w Paryżu, w Nowym Jorku i innych miastach mogą rodzić się pomysły i idee co do naszego dziś i jutra."

2-8 marca "W sali hotelu "Draugystë", na najlepszym parkiecie w Wilnie, odbyła się zabawa zapustowa. Jej organizatorami było wileńskie koło Związku Polaków na Zwierzyńcu z Janiną Sławińską i Antoniną Połtawiec na czele, a także zespół redakcyjny "Naszej Gazety".

9-15 marca "W nocy z 1 na 2 marca przestępcy po wyłamaniu drzwi i kraty zabrali najważniejszy sprzęt - trzy podstawowe komputery z archiwum, szablonami i łącznością internetową w pamięci, skaner i telefon fax, uniemożliwiając dalszą działalność wydawniczą "Naszej Gazety". Na pierwszą wieść o włamaniu i kradzieży odezwali się najwierniejsi przyjaciele i darczyńcy naszego pisma - Fundacje Pomoc Polakom na Wschodzie i "Więź", Kongres Polaków w Szwecji, redakcje "Słowo Kongresu" ze Szwecji i "Naszej Polonii" z Estonii, natychmiast organizując zbiórkę pieniężną na nabycie sprzętu."

30 marca - 5 kwietnia Związek Polaków na Litwie wobec wyzwań dnia dzisiejszego i przyszłości. 25 marca br. ponad siedemdziesięciu członków Związku, zaproszonych do udziału w Konferencji pod powyższym tytułem, zebranych w małej sali Filharmonii Narodowej dyskutowało nad problemami dnia dzisiejszego i potrzebą zachowania niezależnego społecznego charakteru organizacji, wymieniło opinie i podjęło uchwały o stosunku do partii politycznych oraz o przeprowadzeniu do kolejnego zjazdu ewidencji członków i kół Związku.

6-12 kwietnia "Pod nieobecność i bez uzgodnienia z przewodniczącym Związku wbrew Statutowi Związku Polaków na Litwie 3 kwietnia br. zostało zwołane posiedzenie Zarządu Głównego, na które przybyły również osoby, oddelegowane w skład Zarządu Głównego przez niedawną konferencję. Próba osób z udziałem W. Tomaszewskiego, Z. Balcewicza, S. Świetlikowskiego i niektórych innych podjęcia decyzji o przejęciu Związku i pisma "Nasza Gazeta" okazała się absolutnie nieskuteczna, ponieważ z 44 członków ZG ZPL taką chęć własnoręcznym podpisem zadeklarowało zaledwie 12 - 13 osób."

4 kwietnia, nazajutrz po posiedzeniu ZG ZPL urzędnicy samorządu rejonu wileńskiego z kierownikiem wydziału kultury E. Szotem i pracownikiem tegoż wydziału F. Szturmowiczem na czele podjęli próbę siłą przedostać się do biura ZG ZPL i redakcji "Naszej Gazety". Podczas zajścia została poturbowana pracownica redakcji.

12-14 maja na wniosek prezesów kół, członków Zarządu Głównego i oddelegowanych przez konferencje Związku pełniących obowiązki członków Zarządu Głównego w Młodzieżowym Ośrodku Arcybiskupa Wileńskiego przy kościele św. Teresy odbył się kolejny VIII zjazd Związku Polaków na Litwie.

27 maja w pałacu kultury i sportu MSW odbył się tzw. zjazd, zwołany przez część członków Zarządu Głównego, którzy nie wzięli udziału w VIII zjeździe Związku Polaków na Litwie w dniu 14 maja br.

27 lipca - 2 sierpnia Na Litwie gościła X Suwalska Pielgrzymka.

17-23 sierpnia Odbył się I Festyn Pieśni Polskiej na Ziemi Smołwieńskiej.

7-13 września W Warszawie odbył się Zjazd Założycielski Związku Dziennikarzy Polskich na Wschodzie "Media Polskie".

***

Na zdjęciach: w sąsiedniej z redakcją kawiarni "Manufaktura" trwają przygotowania do drugiego ataku na siedzibę "Naszej Gazety" w dniu 27 kwietnia; jej uczestnicy (od lewej): S. Adomajtis, L. Januđauskienë, F. Szturmowicz, W. Starykowicz, S. Swietlikowski (instruuje), J. Rynkiewicz, I. Duchowska, M. Pucz oraz Z. Balcewicz.

Fot. Bronisława Kondratowicz

***

2 maja grupa osób podjęła bezzasadną decyzję o wystąpienie do sądu w sprawie rzekomo niewłaściwego zwiększenia kapitału zakładowego, a faktycznie o przejęcie "Naszej Gazety". A byli to - W. Tomaszewski, L. Januđauskienë, S. Adomajtis, Z. Balcewicz, Z. Palewicz, I. Duchowska, L. Klimowicz, M. Pucz, J. Rynkiewicz, T. Filipowicz, J. Sinicki, W. Starykowicz, F. Szturmowicz, A. Śnieżko, S. Świetlikowski, J. Lachowicz, T. Tuczkowski.

Po niefortunnym zjeździe, który odbył się 27 maja br., i na którym wbrew usilnym staraniom inspiratorów nie udało się wybrać Zarządu Głównego, 9 czerwca br. kolejna grupa osób wystąpiła do sądu w sprawie przejęcia ?Naszej Gazety?. A byli to - J. Sienkiewicz, Z. Balcewicz, J. Wołkanowski, J. Rybak, Z. Palewicz, A. Jankowski, S. Adomajtis, A. Aleksandrowicz, M. Bujnicki, Z. Czech, I. Duchowska, H. Grzybowska, M. Jancewicz, L. Klimowicz, T. Litwinowicz, H. Mażul, J. Narkiewicz, M. Pietkiewicz, W. Piotrowicz, I. Songin, F. Szturmowicz, S.Świetlikowski, L. Talmont, E. Trusewicz, S. Uścinowicz oraz J.A.

NG 53 (489)