Tydzień w skrócie

Stanowisko

Zgodnie z umową koalicyjną stanowisko wiceministra oświaty i nauki objął przedstawiciel AWPL dotychczasowy kierownik wydziału oświaty rejonu wileńskiego Jan Dzilbo. Polak został mianowany na to stanowisko w przeddzień głosowania w Sejmie RL nad przyszłorocznym budżetem. Budżet został przegłosowany z przewagą jednego głosu. J. Dzilbo będzie miał w swej gestii blok socjalny ministerstwa, a nie jak przewidywano problemy oświaty mniejszości narodowych.

Emerytury

Sejm RL przyjął poprawki do ustawy o państwowych ubezpieczeniach emerytalnych. Nowa redakcja ustawy przewiduje, że pracujący emeryta nie będzie mógł otrzymywać emerytury większej jak 218 Lt.

Odwoła

Minister Spraw Wewnętrznych V. Markevičius oświadczył, że zamierza odwołać generalnego komisarza departamentu policji V. Račkauskasa. Przed tygodniem został zmieniony prokurator generalny Litwy.

Wyrok

I wileński sąd dzielnicowy wydał wyrok na członków nielegalnej podziemnej paramilitarnej organizacji "Juodvarniai" (czarne gawrony). 23 letni R. Kepeţinskas i 21 - letni G. Navionis zostali skazani za zamiar nabycia dużej ilości materiałów wybuchowych.

Porzucił

Lider nielegalnej neofaszystowskiej Litewskiej Partii Narodowo - Socjalistycznej M. Murza opuścił szeregi tej organizacji i przystąpił do niedużej, ale legalnie działającej Partii LogikiŻycia byłego mera Wilna V. Bernatonisa.

NG 53 (489)