Powiat sejneński

Ludność 22869 (około 30 proc. stanowi ludność litewska), powierzchnia 856 km2, do powiatu należą gminy: Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny (gmina miejska), Sejny (gmina wiejska). Wydatki budżetów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca - 1205 zł (wg stanu na 1999 r.)

Ziemia Sejneńska leży na terenie zielonych płuc Polski. Na jej terenie są aż 103 jeziora. Kolejne bogactwo terenu - to piękne rzeki. Powiat leży w dorzeczu Niemna, przecina go jeden z dopływów tej rzeki - Marycha oraz Czarna Hańcza. Atutem powiatu są także wielkie połacie lasów. Najwięcej jest ich w gminie Giby, gdzie zajmują aż 76 proc. powierzchni. W powiecie jest sześć rezerwatów przyrody.

O walorach przyrodniczych terenu najdobitniej świadczy fakt, że część powiatu znajduje się na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Pobyt na Ziemi Sejneńskiej - to gwarancja spędzenia wspaniałych wakacji wśród dziewiczej przyrody.

Od kilku lat na Ziemi Sejneńskiej szybko rozwija się agroturystyka. Obecnie jest około 60 gospodarstw, oferujących łącznie kilkaset miejsc.

Propagowaniem idei agroturystyki oraz organizacją pobytu w gospodarstwach zajmuje się Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny ?Ziemia Sejneńska?.

Powiat sejneński - to region typowo rolniczy, choć ostry klimat niezbyt sprzyja uprawom. Użytki rolne zajmują niemal połowę powierzchni powiatu, w tym rolne prawie 40 proc. Sejneńscy rolnicy uprawiają przede wszystkim pszenżyto oraz mieszanki zbożowe. Dominują gospodarstwa powyżej 15 hektarów.

Największym zakładem przemysłowym w powiecie jest mleczarnia w Sejnach, posiadająca wytwórnię twardych serów. Ponadto działają drobne zakłady branży rolno - spożywczej i drzewnej oraz placówki handlowo - usługowe.

Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa oraz handlu i usług. Coraz więcej rolników przystosowuje swoje gospodarstwa do działalności agroturystycznej.

Adresy:

Starosta powiatowy w Sejnach: 16 - 500 Sejny, ul. 1 Maja 1, tel. (087) 516 20 66, fax 516 20 13;adres internetowy:

www:powiat.sejny.pl. e-mail:starosta@powiat.sejny.pl

Urząd Miejski w Sejnach:

16-500 Sejny, ul. J. Piłsudskiego 25, tel. (087) 516 20 73

Konsulat Republiki Litewskiej w Sejnach:

ul. 22 lipca 9, tel. (087) 516 22 14, 516 22 73.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny "Ziemia Sejneńska",

ul. J. Piłsudskiego 28, tel./fax (087) 516 34 00.

e-mail: stowzs@zsr.sejny.ids.pl

Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Ziemi Sejneńskiej w Sejnach:

ul. J. Piłsudskiego 37, tel. (087) 516 21 89.

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce, Zarząd Główny w Sejnach,

ul. J. Piłsudskiego 9.

Dom Litewski w Sejnach, ul. 22 lipca 9, tel. (087) 516 29 08

NG 53 (489)