Oby dobrze im się działo

Niniejsze zdjęcie pochodzi z archiwum redakcyjnego. Przedstawia pierwszy próbny występ na scenie Domu Polskiego w Wilnie zespołu "Sto Uśmiechów" z Wileńskiego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w dniu 31 maja 2000 roku.

Miejmy nadzieję, iż Dom, którego budowie w ciągu ponad pięciu lat wiernie patronowała "Nasza Gazeta", będzie służył przede wszystkim młodzieży, której wypadnie wziąć na siebie odpowiedzialność za dorobek i losy polskiego społeczeństwa na Litwie w przyszłym XXI wieku.

Oby ten szczery, serdeczny uśmiech towarzyszył im przez całe życie. (red.)

Fot. Aleksiej Połtawiec

NG 53 (489)