Wiek emerytalny w kraju będzie
wydłużany co roku

Po burzliwej dyskusji Sejm głosowaniem imiennym zaaprobował wydłużanie wieku emerytalnego w szybszym tempie.

Za tym, aby od 1 stycznia 2001 roku wiek emerytalny dla mężczyzn i kobiet co roku był wydłużany o 6 miesięcy, głosowało 72 posłów, przeciwko było 57, a 3 parlamentarzyści się wstrzymali podczas głosowania.

Wiek emerytalny mężczyzn będzie wydłużany dopóty, aż w roku 2003 osiągnie 62 lata i 6 miesięcy, a kobiet - dopóki w 2006 roku nie osiągnie 60 lat.

Jednocześnie wniosek rządu w sprawie zmiany trybu wypłacania zasiłków chorobowych i z tytułu macierzyństwa nie spotkał się z aprobatą. Bez głosowania postanowiono, że projekt ustawy o ubezpieczeniach socjalnych na wypadek choroby i macierzyństwa powinien być poprawiony. Zwrócono go Komitetowi Spraw Socjalnych i Pracy do udoskonalenia.

Prócz tego, wczoraj Komitet Budżetu i Finansów zgłosił wniosek w sprawie złagodzenia poprawek do ustawy o państwowych socjalnych ubezpieczeniach emerytalnych, które mają ograniczyć emerytury dla pracujących emerytów.

W przypadku ich przyjęcia, w roku przyszłym ?Sodra? zaoszczędziłaby 60 mln litów.

("Lietuvos rytas" z 20 grudnia 2000 r.)

NG 1 (490)