Wiadomości gospodarcze

* W najnowszym przeglądzie gospodarki krajów bałtyckich "Pricewaterhouse Coopers" specjaliści prognozują, że wzrost PKB na Litwie w tym roku nie powinien przekroczyć 2,5 proc. Jednocześnie dla Estonii przewiduje się około 6 proc., dla Łotwy niespełna 4,5 proc. wzrostu PKB.

* W Poniewieżu otwarto litewski oddział banku "Parex", który zamierza w ciągu roku zająć blisko 2 proc. rynku bankowości tego miasta. Początkowo bank będzie nastawiony na przedsiębiorstwa drobne i średnie. Zamierza się wiele uwagi poświęcić rozpowszechnianiu kart płatniczych. Do końca roku w mieście mają być zainstalowane trzy bankomaty, w roku przyszłym - jeszcze osiem.

* Już w przyszłym miesiącu rząd zamierza przystąpić do prywatyzacji spółki "Lietuvos dujos", od której obecnie oddzielają się przedsiębiorstwa handlu urządzeniami gazowniczymi i ciekłym gazem. Po prywatyzacji w gestii państwa powinno pozostać około 34 proc. akcji spółki. W warunkach prawidłowego i sprzyjającego organizowania prywatyzacji państwo za spółkę może otrzymać nawet 600 mln litów, natomiast według obliczeń premiera - 300 mln litów.

* Drugim pod względem wielkości akcjonariuszem (34,26 proc.) spółki emaliowanych kabli "Lietkabelis" w Poniewieżu zostało zarejestrowane w Wilnie przedsiębiorstwo tworzenia i handlu sprzętu programowego ZSA ?Asreta?. 50 proc. akcji "Lietkabelisu" zamierza nabyć również jeden z największych producentów elektroniki - "Vilniaus Vingis".

* "Lietuvos energija" po ponad dwumiesięcznej przerwie wznowiła eksport energii elektrycznej na Białoruś. Elektryczność sprzedawana jest zarejestrowanej w Szwajcarii spółce "Acotra Grand". Zgodnie z umową, w grudniu sprzeda się jej 200 mln kWh energii elektrycznej. Za 1 kWh spółka otrzymuje 4,6 ct.

* Od listopada roku ubiegłego ceny mieszkania, wody, elektryczności, gazu i innych paliw wzrosły o 15,4 proc., ceny łączności podniosły się o 13,6 proc., oświaty - o 11,4 proc.. Najbardziej staniały towary i usługi z grupy ochrony zdrowia - o 3,2 proc., napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe - o 2,3 proc.

("Veidas" z 14 i 21 grudnia 2000 r.)

NG 1 (490)